Nová akcia

31.07.2013 21:27

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.