tv reduta: Prijatie Majsteriek primátorom mesta

12.06.2014 19:09

www.snv.sk/?tvarchiv=1&videoID=140611-3