ST. PRÍPRAVKA 2015/2016

Staršia prípravka ,ročníky 2005-2006, výnimka  roč.2007-2008

10 družstiev, turnajovo, (každé družstvo odohrá 6 turnajov, 18 zápasov)

1. ŠK Gama Košice                                                         6. ATU Košice

2. FBC YA SNV                                                                 7. FbC Predator Sabinov „B“

3. FbC Predator Sabinov „A“                                  8. Žltý Sneh Košice

4. FbO Florko Košice                                                   9. ŠK Stars Lipany

5. FBK Michalovce                                                        10. Fbk Kométa SNV

 

Východoslovenská florbalová liga 2015/2016 , STARŠIA PRÍPRAVKA

ROZLOSOVANIE

 

                                    24.10.2015(sob.), ŠK Gama KE-organizátor                                                                                                                                          

1.kolo:   A: 1.ŠK Gama KE                                    B:    1.FBC YA SNV                   

                        2.FBC Predator Sabinov „A“            2.FbO Florko KE

                        3.ŠSK Stars Lipany                                 3.Fbk Kométa SNV

 

                                    7.11.2015(sob.), FBC YA SNV-organizátor

2.kolo: A: 1.FBC YA SNV                                      B: 1. ATU KE                                                                  

                       2.FBK Michalovce                                  2.Žltý Sneh KE                                   

                       3.FBC Predator Sabinov „B“            3. Fbk Kométa SNV

 

                                    22.11.2015(ned.), FBC Predator Sabinov“A“- organizátor

3.kolo: A: 1.ŠK Gama KE                                      B:  1.FBC Predator Sabinov „A“                                

                        2.FBK Michalovce                                  2.FBC Predator Sabinov „B“

                        3.FbO Florko KE                                      3.ŠSK Stars Lipany

 

                                    13.12.2015(ned.), FbO Florko KE- organizátor

4.kolo: A: 1.ŠK Gama KE                                      B:  1.FBC Predator Sabinov „A“                                

                       2. FbO Florko KE                                      2. FBK Michalovce

                       3. ATU KE                                                      3. Žltý Sneh KE

 

                                     9.1.2016(sob.), FBK Michalovce- organizátor

5.kolo: A: 1. FBC YA SNV                                      B:  1. FBK Michalovce                                              

                        2. Žltý Sneh KE                                          2. FBC Predator Sabinov „B“

                        3. ŠSK Stars Lipany                                 3. Fbk Kométa SNV

 

                                     13.2.2016(sob.), ATU KE- organizátor- ZRUŠENÉ

6.kolo: A: 1. ŠK Gama KE                                        B:  1. FBC Predator Sabinov „A“                           

                        2. FbO Florko KE                                         2. ATU KE

                        3. Fbk Kométa SNV                                    3. ŠSK Stars Lipany

 

                                      20.2.2016(sob.), FBC Predator Sabinov „B“- organizátor

7.kolo: A: 1. FBC YA SNV                                          B:  1. ATU KE                                                            

                        2. FBC Predator Sabinov „A“                2. FBC Predator Sabinov „B“

                        3. FbO Florko KE                                           3. Žltý Sneh KE

 

                                       19.3.2016(sob.), Žltý Sneh KE- organizátor

8.kolo: A: 1. ŠK Gama KE                                           B:  1. FBC Predator Sabinov „A“                          

                        2. FBC YA SNV                                                 2. FBK Michalovce

                        3. Žltý Sneh KE                                                3. Fbk Kométa SNV

 

                                       26.3.2016(sob.), ŠSK Stars Lipany- organizátor

9.kolo: A: 1. FbO Florko KE                                      B:  1. FBK Michalovce                                        

                        2. ATU KE                                                            2. Žltý Sneh KE

                        3. FBC Predator Sabinov „B“                  3. ŠSK Stars Lipany

 

                                       9.4.20162016(sob.), Fbk Kométa SNV- organizátor

10.kolo: A:1. ŠK Gama KE                                           B:  1. FBC YA SNV                                                   

                         2. ATU KE                                                           2. FBC Predator Sabinov „B“

                         3. Fbk Kométa SNV                                      3. ŠSK Stars Lipany